БАПЗГ и АМК заедно за професията „Медицински козметик“

БАПЗГ и АМК заедно за професията „Медицински козметик“

На 05.12.2019 се проведе среща на Асоциацията на Медицинските Козметици АМК и Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи БАПЗГ.

Беше поставено началото на едно дългосрочно и продуктивно партньорство.

БАПЗГ е съсловието на професионалистите по здравни грижи. Това е най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването — около 50 000 души.

Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите, обучение и т.н.

Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.

Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.

БАПЗГ и АМК заедно за професията „Медицински козметик“Създадено в началото на 90-те години на миналия век, това е съсловието на професионалистите по здравни грижи — медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, тогава наричани полувисши медицински специалисти или здравни работници със средно медицинско образование. Точно затова ние от АМК вярваме, че Медицинският козметик трябва да бъде професия в направлението „Здравни грижи“ и ние заедно ще работим за създаването на тази професия и повишаването на престижа на здравните специалисти, които се грижат за здравето и красотата на нашето общество.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]