Молба за членство

След попълване на молбата ще бъдете пренасочени към възможността за заплащане на членството си

  Уважаема г-жо Председател,

  Моля, да бъда приет за член на „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК, като:

  Салон за красота/ Естетичен Център (200 лв. годишен членски внос)Център за професионално обучение (200 лв. годишен членски внос)Дистрибутор/ Производител/ Доставчик (200 лв. годишен членски внос)Медицински специалист (120 лв. годишен членски внос)Студент (60 лв. годишен членски внос)

  Важно: Моля отбележете това, което е вярно за нуждите на вашето членство

  За целта декларирам, че:

  Моля, запознайте се с уведомлението ни за поверителност. Обработваме личните Ви данни съгласно политиката ни за защита на личните данни.