Членство и членски внос

 

 

Членуването в АМК е доброволно и не засяга юридическата и икономическа независимост на членовете.

Членство и членски внос
Доставчик
Дистрибутор
Членство и членски внос
Бюти
терапевт
Членство и членски внос
Козметичен салон
Естетичен център
Членство и членски внос
Студент
Членство и членски внос
Център за
обучение
 •  Терапевти/ медицински Козметици

Български или чуждестранни граждани, бюти специалисти, които работя в сферата на естетиката и красота и имат медицинско образование

 • Салони/ Центрове за красота

български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани по Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006г.), които предлагат услуги в сферата на здравето и красотата, козметиката и фризьорството.

 • Центрове за професионално обучение

български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани по Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006г.), които се занимават с обучение, наука и образование в областта на козметиката, и/или козметичната промишленост и услугите в сферата на здравето и красотата.

 • Доставчици/Дистрибутори

български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани по Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006г.), които се занимават с производство и/или търговия в областта на медицинската козметика и/или козметичната промишленост и услугите в сферата на здравето и красотата.

 • Студенти

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ:

 1. Държавни или частни висши училища, като и техни факултети, институти, филиали и колежи открити и/или преобразувани по реда на Глава III от Закона за висшето образование и акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на Глава X Закона за висшето образование;
 2. Държавни или частни училища по чл.26, ал.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Закона за народната просвета, както и техни структури, разкрити по реда на Глава I от Закона за народната просвета и отговарящи на държавните образователни изисквания по Глава II от Закона за народната просвета;
 3. Други научни организации, както и техни структури;

Всички асоциирани членове по т.1, т.2 и т.3 на ал.1. трябва да развиват дейност в областта на медицинската козметика и/или козметичната промишленост и услугите в сферата на здравето и красотата ал.3.

ал.3. Асоциирани членове могат да бъдат и сдружения или фондации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто дейност, цели и задачи са сходни с тези на АМК

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС:

 1. Терапевти/ Козметици – 120 лв.
 2. Салони/ Центрове за красота – 200 лв.
 3. Центрове за професионално обучение – 200 лв.
 4. Доставчици/Дистрибутори – 200 лв.
 5. Студенти – 60 лв.

Всички групи членове на АМК декларират писмено, че приемат Устава на АМК, Правилник а за приемане и освобождаване на членове на АМК, Етичния кодекс на АМК и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.