COVID-19 и новият тренд за отговорно потребление в козметичната индустрия: „осъзната красота”

COVID-19 и новият тренд за отговорно потребление в козметичната индустрия: „осъзната красота”

През последните месеци пазарът бележи драматична промяна в потреблението на козметични продукти. Все по-често се говори за понятието „осъзната красота” с категоричната убеденост, че епидемиологичната криза с COVID-19  не само ще промени, но изцяло ще прекрои поведението на потребителите на този вид продукти.

Понятието „осъзната красота” все повече се утвърждава като една от основните тенденции в потреблението на козметични продукти, при която потребителят прави  отговорен и здравословен или т.нар. „умен” избор при закупуване на козметични и други продукти за лична грижа. В същото време в днешния наситен с информация, дигитален свят, който често е носител на подвеждаща, противоречива и научно недоказана информация, е истинско предизвикателство да се установи на кого и какво да се има доверие и как да се различи фалшивото от истинското.

Терминът „осъзната красота” обединява в себе си две ключови тенденции: „разумна красота” и „здравословна красота”. Водещо при разумната красота е желанието за по-автентичен и социално отговорен начин на живот и потребление, докато „здравословната красота” се състои в предоставянето на достъп до информация, която позволява на индивида да определи своите лични цели в здравословен аспект. Именно тези две тенденции съставляват „осъзнатата красота”.

В условията на живот с КВ епидемия потребителите на козметични продукти и самата индустрия все повече ще се придържат към принципите на „осъзнатата красота”.  Новите условия на живот ще направят потребителите по-чувствителни и внимателни към информацията, която им се предоставя. Вече са налице и информационни бюлетини за информиране относно недостоверна информация, която може да заблуди потребителя.

Новият тренд „осъзната красота” се създаде, за да се утвърди като водещ и в бъдеще.

Очакванията са тази тенденция към разумно и здравословно потребление на козметични продукти да продължи да нараства. С не по-малко значение за утвърждаването й са дигиталните технологии, с помощта на които достъпът до информация е толкова лесен. Потребителят може да направи справка в “Google” за всяка една съставка на даден продукт преди да го закупи. Социалните медии също играят важна роля: информацията се споделя сред приятели в социалната мрежата с едно кликване и тя става достояние на онези, които са пред екрана.

Все по-отговорното поведение към околната среда, здравето и грижита за всеки отделен индивид влияе и върху процеса на взимане на решение от страна на потребителя, което допълнително спомага за по-широко разпространение на  тенденцията.

Според Фабрис Гуйемар, маркетингов директор на азиатската козметична компания APAC „Хората продължават да търсят висококачествени козметични продукти, които са с доказан ефект, но същевременно с това все повече се наблюдава стремеж към по-отговорно задоволяване на потребностите, за да може потребителят да се чувства добре, както с външния си вид, така и с правилния избор, който е направил по отношение на околна среда и социалната загриженост”.

Гуеймар обръща внимание на изключително важната роля на доставчиците на съставки на козметични продукти в процеса на задоволяване на потребителското търсене с продукти, отговарящи на подхода „осъзната красота”.

„Нашият бизнес е изцяло посветен на разработването на смислени решения на комплексните проблеми и въпроси, които срещаме в практиката като индустрия. Наскоро компанията разработи програмата „От фермата до лицето”, чията цел е да предостави гаранция на потребителя и клиента, че продуктите Alpaflor отговарят на всички изисквания за устойчиво производство и са в съответствие с най-високите етични принципи”. Гуеймар обяви, че в най-скоро време компанията ще пусне на пазара нови продукти, произведени съвместно с френската химична компания Metex NØØvista. Заедно, двете технологии, TILAMAR®PDO и NØØVISTA, разработиха 100% био-пропандиол, получен от чиста от ГМО  и палмово масло суровина.

Новият тренд „осъзната красота” овластява клиентите и потребителите на козметични продукти и услуги да мислят различно и да избират разумно, така че да правят „умни покупки”.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]