Курс по Нутрициология в МЦ Качествен Живот

Курс по Нутрициология в МЦ Качествен Живот

УЧЕБНА ПРОГРАМА по НУТРИЦИОЛОГИЯ
Изготвил Яна Данаилова

Анотация на учебната дисциплина
Курсът е изготвен на база задълбочен анализ, дългогодишен опит и съвременните
познания на Яна Данаилова в сферата на терапевтичното хранене и физиологията на
човека. Теоретичната и практическата подготовка на курсистите в рамките на настоящия
курс осигурява задълбочени съвременни познания за макронутриенти, микронутриенти,
функционални храни, храни-лекарства, енергиен баланс, принципи на здравословното
хранене, хранене при различни възрасти, спортисти, функционални състояния и
професии, алтернативно хранене, патофизиологични промени в резултат на вредни храни
и неправилно хранене, методи за изготвяне на хранителен рацион, управление на стреса,
мислите, емоциите, синхронизиране на биоритмичната активност и др. в съответствие с
най-новите научни концепции за здравословен живот и хранене.
Очаквани резултати:
Целта на курса е да задълбочи познанията на курсистите за механизмите на регулация на
храносмилането при човека като ежедневен и многократен процес, чрез който
организмът осъществява връзка с околната среда и като главен фактор за здравословното
му състояние.
Курсът цели да изгради здравословни навици на живот на курсистите чрез повишаване
тяхната култура на хранене, оптимизиране на количествения и качествен подбор на
хранителните продукти, тяхното правилно научно разпределение и съчетаване,
елиминиране на вредните навици, култивиране на позитивност, високи морални
ценности и стимулиране на моралната им реализация.
Лекции:
1. Същност на нутрициологията като модерна наука за храненето. Перспективи.
2. Роля на основните хранителни вещества за човешкото здраве. Макронутриенти.
Микронутриенти. Енергиен баланс.
3. Храносмилане и усвояване на нутриентите. Храносмилане в устна кухина, стомах, тънко
черво, дебело черво. Всмукване.
4. Хранителни продукти: хранителни продукти от животински произход, хранителни
продукти от растителен произход, функционални храни, генномодифицирани храни.
5. Принципи на здравословното хранене. Енергийна адекватност. Оптимален баланс на
хранителните продукти. Дневно и седмично разпределение на храната.
6. Хранене при различни възрасти, функционални състояния и професии: хранене при
бременност и кърмене, хранене при деца, ученици, спортисти, хранене при умствен труд,
хранене при стрес, геродиететика.
7. Алтернативно хранене:
● Редуцирано хранене;
● Интермитентно хранене (Фастинг);

● Вегетарианство (вегетализъм, вегетаризъм);
● Веганство;
● Суровоядство;
● Разделно хранене;
● Лечебно гладуване;
● Детокс, прочистващи режими. Подготовка, същност и захранване;
● Кето режим;
● Палео диета;
● LOW FOODMAP DIET;
● DASH DIET;
● Високомазнинна диета;
● Нисковъглехидратна диета;
● Антихистаминова диета;
● Автоимунен протокол;
● Хранене по време на бременност;
● Хранене по време на кърмене;
● Хранене на деца 0-1 година;
● Хранене на деца 1-3 години;
● Хранене на деца 3-7 години;
● Хранене на деца 7-18 години;
● Хранене и хранителни разстройства;
● Емоционално хранене и зависимости;
● Хранене и аутизъм, епилепсия, синдром на раздразненото черво;
● Хранене и ендокринни смущения;
● Хранене и репродуктивни проблеми;
● Хранене и метаболитен синдром;
● Хранене и алергии;
● Хранене и автоимунни заболявания;
● Хранене и дисбиоза;
● Хранене и синдром на раздразненото черво;
● Хранене и колит, улцерозен колит, гастрит;
● Хранене и пропускливост на червата, болест на Крон;
● Хранене и бъбречна недостатъчност;
● Хранене при сърдечно-съдови заболявания
● Хранене при инсулинова резистентност и диабет
● Хранене и старческа възраст.
8. Болести от храните. Профилактика. Биологично контаминирани храни. Химично
контаминирани храни. Отравяния. Хранителни алергии. Взаимодействия между храни и
лекарства.

9. Болести от храненето. Недохранване. Прехранване. Дисбалансирано хранене.
10. Съвременност и насоки за постигане на добро здраве чрез възстановяване на връзката
човек-природа. Хранене и биоритми. Хранене и дишане, вода, слънце. Хранене и
двигателна активност.
11. Лечебни свойства на хранителните растения. Суровоядство.
12. Полезни правила при хранене. Влияние на психическите фактори върху процеса на
храносмилане, усвояване на храната и здравословното състояние.

Практически занятия
1. Изготвяне на хранителен рацион на различни възрастови и професионални групи
2. Техники за управление на хранителните зависимости
3. Техники за управление на мислите и емоциите и емоционалното хранене
4. Изготвяне на хранителен рацион при различни клинични състояния

За Яна Данаилова:
Яна Данаилова е хранителен терапевт, физиолог, сертифициран нутриционист, докторант
по човешка физиология в областта на ендокринните смущения и храненето, магистър по
хранене и здравен мениджмънт, Председател на сдружението на Нутриционистите в
България, професионален член на Американската асоциация по хранене (ANA).
Докторант е към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българска академия на
науките към катедра „Магистър физиология на животните и човека“. В момента провежда
и подготвя научна разработка върху изследване на тема „Хранене и ендокринни
смущения при човека“. Завършила е Магистратура по Здравен мениджмънт, както и
Магистратура по Мениджмънт на храните и храненето във висше училище по агробизнес
и развитие на регионите, Пловдив, Департамент по Икономика и управление. Преминала
е курс на обучение и притежава квалификация по Биоенергия и биокибернетика на
човека към Българска Академия на науките и изкуствата
Като привърженик на персонализирания подход в превенцията на здравето, съобразен
изцяло с индивидуалните физиологични специфики, клинично състояние, съпътстващи
заболявания, хранителни предпочитания и ритъм на живот на човек, Яна Данаилова
изготвя персонализирани хранителни режими, на основата на най-иновативните подходи
в съвременните нутрициология, нутригенетиката и нутригеномика, а именно:
● ДНК анализ;
● Анализ на микробиом;
● Биохимичен анализ на кръвта и други при нужда.

Продължителност на обучението: 60 учебни часа (3 месеца)

Място, ден и час на провеждане на обучението: всяка неделя от 13:00-17:00 часа,
считано от 07 януари 2024 г. – присъствено в Медицински Център Качествен Живот*
(местата са ограничени) или онлайн https://www.qlife.bg/project/nutriciologia/
Цена на курса: 1599 лв (26.65 лв на учебен час)
Срок за записване и превеждане на сумата по банкова сметка: 20 декември 2023 г.
Банкова сметка: Алианц банк, BG27BUIN95611000617685, Медицински Център Качествен
Живот, бул. Витоша 164
За контакт: 0878941010, имейл: manager@qlife.bg
*Комплимент за всички записали се в присъствен формат –http://- безплатен анализ на жива капка кръв под тъмнополев микроскоп  на стойност 100 лева

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]