Нагласите на българите към естетичните корекции през 2022

Нагласите на българите към естетичните корекции през 2022

През изминалите години в България се отчита висок ръст на процедурите, свързани с естетични корекции. Като те стават все по-търсени, както от жени, така и от мъже. В своето ежедневие всеки се стреми да изглежда по-добре, а все повече млади хора желаят да подражават на известни модели, певици или инфлуенсъри, които налагат критериите за красота. За нас, от АМК, като професионалисти, развиващи се в сферата на здравето и красотата, е много интересно да проследим не само какви са тенденциите в тази посока, но и нагласите сред българите, като цяло, към естетичните корекции. Повече по темата можете да разберете и вие в следващите редове.

Нагласите на българите според проучване на „Тренд“

Между 3 и 12 юли 2022 година в България е проведено проучване на „Тренд“, което дава информация за това какви са нагласите на обществото спрямо естетичните корекции. Изследването е осъществено по поръчка на вестник „24 часа”. Проучването обхваща 1005 респондента, които са интервюирани лице в лице чрез таблет.

74 на сто от българите са заявили, че според тях естествената красота е за предпочитане пред естетичните процедури. Също така, повече от половината запитани – 60%, са споделили, че не са съгласни с корекции по външния вид. Изследването сочи, че 900 хиляди българи не биха имали нищо против да прибегнат към разкрасителна процедура, а 62 на сто от участниците изказват мнение, че според тях по-младите момичета не бива да прибягват към естетични интервенции.

Гледните точки на поколенията спрямо естетичните корекции

Анкетираните в по-зряла възраст са повече против процедурите за разкрасяване на външния вид, спрямо по-младите, които дават по-често своя вот – “ЗА”. Всички въпроси от анкетата показват и разликата в мисленето между поколенията по темата. По-младите респонденти дават по-често положителни отговори за възприятията си спрямо естетичните корекции. По-възрастните изказват по-консервативно мнение за методите, които се използват за разкрасяване в момента.

Респондентите между 18-29 г., които одобряват естетичните процедури, са с най-голям дял – 56%. Докато, общият дял на интервюираните показва, че едва 27 на сто от българите са на мнение, че в разкрасителните интервенции няма нищо лошо.  По-малко от половината анкетирани на възраст между 18-29 г., са заявили, че нямат против да коригират външния си вид – 36%. С 10% по-малко (26%) са тези на възраст между 30 и 39 г., които заявяват същото. Анкетата показва, че българите в по-зряла възраст желаят по-малко естетическа намеса във външния си вид, в спрямо младото поколение.

Контрастът в нагласите спрямо пол и местоживеене

Прави впечатление, че малко по-голям процент от жените са дали положителен отговор за нагласите си спрямо естетичните процедури – тридесет на сто. Малко по-малък % – 24 процента, са мъжете, които дават същия отговор. Само 16 на сто от всички запитани, в страната ни, са посочили, че нямат желание да правят промени по външния си вид. 80 процента са категорични, че не искат да правят никаква корекция.

Според проучването, хората, които живеят в София и по-големите градове, по-скоро, одобряват съвременните разкрасителни процедури, спрямо анкетираните, които са в по-малките градове. Респондентите от Столицата, в по-голям дял, имат желание за естетични корекции, спрямо тези, в по-малките населени места.

Известните личности и стандартите за красота

Повече от половината запитани – 76 на сто, са съгласяват с факта, че разкрасителните интервенции се налагат все повече от популярните лица. Едва 15 процента не мислят така. Прави впечатление, че същият процент – 76, са и припозналите се със следното твърдение: „От естествената красота по-хубаво няма“. Почти ⅔ от анкетираните са отбелязали, че разкрасителните процедури не бива да се позволяват на момичета в по-крепка възраст. По-голяма част от респондентите между 18-29 г., не са дали положителен отговор на това твърдение. ¾ от общо запитаните са отговорили, че младите момичета прекаляват с процедурите по разкрасяване. Само 13% не са на това мнение.

Повече от ¾ от българите са на мнение, че критерии за красота в България се налагат от фолк певиците. След тях, анкетираните нареждат световноизвестни личности (56% дават гласа си за тях).  37 на сто от респондентите са отбелязали, че инфлуенсърите определят стандартите за красота. Като най-младите възрастови групи посочват, най-често, инфлуенсърите в отговорите на своята анкета.

Естетични корекции при жени, близки и партньор

⅖ от българите смятат, че естетични интервенции, които дамите предприемат, ги правят еднотипни. Повече жени са се съгласили с твърдението в сравнение с отговорите на мъжката аудитория. Само 35 на сто от анкетираните са дали своето мнение, че допълнителните корекции помагат на съвременните жени да изглеждат красиви. 26 процента от запитаните биха подкрепили близки или приятели да прибегнат към разкрасителна процедура. А повече от половина респонденти  (55%) са заявили, че не биха приели такава подкрепа от страна на близък. 22% от българите казват, че ще насърчат своя интимен партньор в желанието му да направи естетична корекция, а 65 на сто – по-скоро не биха били склонни.

Мнение за видовете разкрасителни корекции

Най-отрицателно е отношението на българите към корекциите на устните – 78 на сто. Следва коригирането на носа без това да произтича от медицински нужди – 74 процента. Висок дял на неодобрение срещат и пластичните операции на лице – 67 процента. След това се нареждат интервенциите, свързани с уголемяването на гърди – 63 процента. Най-малко отрицателно се възприема поставянето на изкуствени мигли, 56 на сто от анкетираните не го одобряват. Удължаването на косата също се възприема негативно от повече от половината анкетирани – 52%.

Тази статистиката илюстрира нагласите в България към естетичните корекции. Тя може да послужи за своеобразен ориентир, който посочва текущото мнение в страната и съответно какви тенденции се задават в бъдеще.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]