“Професионална отговорност” за козметици и медицински козметици

“Професионална отговорност” за козметици и медицински козметици

Застраховката “Професионална отговорност” за козметици и медицински козметици е вече факт и в България

Погрижете се за застрахователните нужди на своя бизнес с иновативна застрахователна полица

В редица европейски държави се предлага застраховка “Професионална отговорност” за козметични салони и центрове за красота. Застраховката все още не е задължителна за България, а всъщност тя гарантира защита на квалифицирани специалисти срещу искове, предявявани спрямо тях за претърпени от клиенти вреди във връзка с предоставяните професионални услуги. Ние, от Асоциацията на медицинските козметици, знаем колко е важно да подсигурите своя бизнес и екип по най-добрия начин. По тази причина подготвихме и тази статия, в която да ви запознаем по-детайлно със застраховката “Професионална отговорност”.

Защита при искове за обезщетение при нанесени вреди и увреждания от процедурите в салоните за красота

Въпреки че по-голямата част от салоните следват добри практики, инциденти винаги могат да се случат. От агресивни химикали до горещ восък – студиата са пълни с потенциални опасности, които могат да доведат до непредвидени инциденти и трайни увреждания.

Инцидентите в центровете за красота имат тежки последствия не само за клиента, но и за обекта, предоставящ услугата. Те могат да поставят бизнеса в несигурно финансово и правно положение. Ако клиентът претърпи вреда, естетическите салони могат да изпаднат в ситуация, в която не са в състояние да покрият сумата за обезщетение. Тук идва и ролята на застраховка “Професионална отговорност”. Тя защитава вашата компания от финансови загуби в резултат на непредвидени събития, които не можете да контролирате.

Защо е важна застраховката “Професионална отговорност”?

Ако сте собственик на салони и центрове за красота, козметик или медицински козметик, то вие, със сигурност, се стараете да предоставите най-добрите услуги на своите клиенти, но има случаи, в които може да възникнат искове от недоволни потребители. Тогава бизнесът ви е застрашен, репутацията ви може да бъде накърнена и да претърпите финансови и морални щети, които да имат дълготраен ефект върху развитието на вашето козметично студио. За да предотвратите тези събития, ви съветваме да използвате комбинирана застрахователна полица, която отговаря на всички европейски стандарти и дава защита на вашия бизнес вследствие на нежелано събитие или иск от трета страна.

Нетинс Иншурънс Брокерс, с подкрепата на една от водещите застрахователни компании в Българския, с поглед в бъдещето – Алианц, успяха да създадат  иновативен пакетен продукт за България, чрез който собствениците на козметични студиа да покрият всички техни застрахователни нужди на едно място с комбинирано решение или в самостоятелна полица, създадена специално за козметиците и медицинските козметици в България.

Застраховката “Професионална отговорност” е изключително важна за утвърдените специалисти като вас, защото тя осигурява защита за вас и клиенти ви. С нейна помощ ще имате възможност да получите застрахователно обезщетение, което ще ви бъде изплатено не само при влязло в сила съдебно решение, но и при постигане на извънсъдебно споразумение. По този начин ще може да намалите репутационните вреди и да защитите своя бизнес от по-големи финансови загуби.

Какви са ползите от застраховката “Професионална отговорност”?

На първо място, собствениците на салони и центрове за красота ще покажат на своите клиенти, че имат стандарти за качество и ще им гарантират сигурност на предлаганите услуги в салона. “Професионална отговорност” дава финансова защита вследствие на възникнали искове за претърпени от клиента вреди от извършените услуги, която може да има покритие за извънсъдебни споразумения и да предпази салона от имиджови вреди.

“Професионална отговорност” е форма на професионализъм, защото показва отношение и грижа за клиента. Това ще допринесе за по-високо качество на услугата и подобряване на репутацията и престижа на тези салони за красота, които поддържат застраховка “Професионална отговорност”.

Освен единичната полица “Професионална отговорност”, може да се възползвате и от застраховка “Моята компания”. Тя ще ви гарантира повече сигурност за бизнеса, защото нейното покритие е всеобхватно.

Чрез застраховка “Моята компания“ от Нетинс Иншурънс Брокерс вие застраховате:

  1. Недвижим имот – сгради, помещения и спомагателни структури, вкл. Сградни елементи.
  2. Движими вещи – машини, електронно оборудваме, мебели, инструменти, компютри и др.
  3. Прекъсване на дейност – покриват се постоянни разходи за дейността на застрахованото козметично студио и загуба на печалба от прекъсване на дейността, настъпила в резултат на застрахователно събитие.
  4. Гражданска отговорност към трети лица – покриват се вреди нанесени на трети лица, които застрахованото козметично студио е длъжно да обезщети.
  5. Професионална отговорност на козметици – Застраховка „Професионална отговорност” осигурява защита на квалифицирани професионалисти  срещу искове, предявени срещу тях, за претърпени от  клиенти финансови загуби във  връзка с предоставяните професионални услуги. Лимитът от риска “Професионална отговорност” на козметици е 10 000.00 лева за всяко лице за едно събитие и премия 80.00 лева на човек за една година.

Защита и спокойствие за вашия бизнес

След като ви разказахме повече за застраховката “Професионална отговорност”, наистина ви съветваме да помислите за нейното сключване. Така, ще бъдете спокойни за вашия бизнес, екип и ще минимизирате риска от финансови загуби и уронване на престижа на бранда ви. Сключвайки застраховка при Netins Insurance Brokers, вие не само ще си гарантирате  допълнителна защита, но и ще имате надежден партньор в тяхно лице за разрешаване на потенциални казуси в бъдеще.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]