Указания за безопасност при работа в условия на COVID-19

Указания за безопасност при работа в условия на COVID-19

 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БРЪСНАРСКИ, ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ САЛОНИ В УСЛОВИЯ НА  ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА,
СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
COVID 19

Предвид епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, Съветът на фризьорите и козметиците в щата Джордия на САЩ препоръчва подновяване на дейността на бръснарските, фризьорските и козметичните салони при спазване на следните стриктни указания с оглед защита на клиентите и персонала от заразяване с COVID-19. Препоръките трябва да се ползват заедно с Правилата за безопасност и санитарен контрол, разработени от Съвета. Настоящите указания следва да се прилагат в периода на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и мерките в тях могат да бъдат частично или изцяло премахнати, когато се установи, че това е безопасно. При инспекция, в случай на установено нарушение в спазването на указанията сътветният обект може да бъде затворен от официалните здравни власти или от самия Съвет.

Собствениците и управителите на салони следва да използват Указанията за подготовка на работното място в условия на COVID-19 като Ръководство за подновяване на работата.

Термометричен контрол за измерване на температурата: Всички служители и посетители на салона ежедневно преминават през термометричен контрол за измерване на температурата. Служител или клиент с температура над 37о трябва веднага да напусне и не се допускат в салона до установяването на липса на COVID-19

На входа на салона на всеки клиент се прави анкета за установяване на:

 • Наличие на кашлица;
 • Наличие на отпадналост, треска;
 • Контактност с лице, проявяващо тези симпотми през последните 14 дни;
 • Контактност с лице, което е болно или поставено под карантина.

Ограничаване на възможността за едновременно пребиваване на много лица в салона: Приемат се клиенти само с предварително записан час. Салонът трябва да има въведена  система за управление и насрочване на процедурите. Клиентът трябва да изчака извън салона или помещението за процедури до момента, в който козметикът-терапевт/фризьорът ще може да го обслужи. Препоръчително е лицата, на които не се извършва в момента услуга, да изчакат навън. Салонът да не се използва като място за социални контакти!

Спазване на социална дистанция: Разстоянието между лицата в салона трябва да е минимум 1,5 м. Освен когато се извършва съответната процедура на клиента. Салоните трябва да осигурят допълнително разстояние между кабинките за процедури, чрез ползване на паравани и други разделители и/ или чрез изготвяне на работен график, който позволява изпълнението на това условие.

Лично предпазно облекло (ЛПО):

 • Носене на предпазни маски: Носенето на предпазни маски е задължително за всички служители на салона през цялото време. Салоните, които желаят, могат да предоставят на своите клиенти маски. Клиентите трябва да носят маски доколкото процедурата, която им се предоставя, го позволява.
 • Предпазни шлемове: Препоръчително е терапевтите да носят шлемове при обслужване на клиентите, ако такива са налице.
 • Предпазни ръкавици: Препоръчително е носенето на ръковици за еднократна употреба от страна на терапевтите при извършване на съответната процедура и тяхната смяна след всеки клиент.
 • Бонета за клиента: На всеки клиент се предоставя чисто боне.Бонетата се сменят след всеки клиент, перат се съгласно инструкциите на производителя или се използват еднократни бонета, които след употреба се изхвърлят.
 • Престилки: Терапевтите трябва да носят чисти престилки, които се сменят след всеки клиент. Престилките следва да се перат съгласно инструкциите на производителя. Могат да се използват престилки за еднократна употреба, които се изхвърлят по безопасен начин.
 • Пелерина за подстригване: Фризьорите трябва да използват чисти предпазни перелини след всеки клиент.
 • Редовно миене на ръце със сапун и топла вода в продължение на минимум 20 секунди след всеки клиент.
 • Униформа/облекло на служителите: Предоставяне, използване и поддържане на чиста и подходяща униформа от козметиците-терапевти. Тя трябва да се отстрани при напускане на салона.
 • ЛПО: смяна на всички престилки, чаршафи, кърпи и други защитни облекла с чисти и добре поддържани;

Поддържане, дезинфекция и хигиена на салона:

 • Всички зони на салона се почистват и дезинфекцират преди отваряне на салона, независимо, че са били почистени преди затварянето му.
 • Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етикета, да е вписано вирусоцидно или антибактериално действие.
 • Действието на дезинфектанта е активно само върху чисти повърхности. Затова всички повърхности и инструменти трябва предварително да се почистят с гореща сапунена вода.
 • Трябва да се направи справка върху етикета на дезинфектанта за негото време на въздействие. Времето на въздействие се отнася до това колко дълго дезинфектантът остава видимо мокър върху третираната повърхност, позволявайки пълното унищожаване на всички патогени. Типичното време на въздействие на дезинфектанти под формата на спрей или с попивателна приложимост е 10 минути и 2-3 минути за дезинфектиращи кърпи.
 • Дезинфекцията е приложима само върху твърди, непорьозни повърхности, стъкло, метал и пластмаса.
 • Пороьозните меки повърхности не могат да се дезинфекцират, поради което следва да се използват еднократно.
 • За пране на чаршафи, кърпи, престилки, униформи и други се препоръчва минимална температура от 60 ͦ C.
 • Носене то на предпазни маски е задължително. Осигуряване на чисти кърпи или други подобни средства, които се използват за покриване или защита на клиента в началото на всяка процедура или предоставяне на средства за еднократна употреба за покриване на клиента с цел да се сведе до минимум рискът от заразяване. Избягва се близък контакт лице в лице с клиента, доколкото процедурата го позволява.

Третиране на зоната за посрещане на клиенти:

 • Отстраняват се всички ненужни предмети и вещи, които не са от съществена необходимост, като списания, вестници, ценоразписи и всички други ненужни продукти и украса от хартия, както и друг вид странична декорация. Всички столове и маси се почистват и дезинфекцират. Поради невъзможността от миене и дезинфекция на столовете от плат, могат да се използват пластмасови покрития.
 • Зоната на приемната и работния плот се почистват и дезинфекцират ежедневно. Избягва се използването на книги за записване на час, които се заместват с електронна система за насрочване на процедури.
 • Служителите трябва да хигиенизират и измиват ръцете си след всяко използване на телефон, компютър, касов апарат или терминал. Всички тези повърхности се почистват след всяка употреба.
 • Избягването на паричен обмен в натура значително би спомогнало за предотвратяване на разпространението на вируса, но ако това е невъзможно, след всята транзакция следва да се измият и дезинфекцират ръцете.
 • Всички търговски щандове с козметични продукти и самите продукти се почистват и дезинфекцират ежедневно. По възможност да се избягва пипането на продуктите от клиента без реализирането на покупко-продажба.
 • Вскички дръжки на врати и повърхности, често излагани на допир от страна на персонала и клиента се почистват и дезинфекцират редовно.
 • На персонала и клиентите на салона се предоставят хигиенни и санитарни кърпи.
 • Следва да се осигурят табели с предупреждение за спазване на социална дистанция.

Третиране на тоалетни помещения:

 • Всички повърхности в тоалетните помещения, включително под, мивки, тоалетни бидета, се почистват и дезинфекцират редовно. Тоалетните следва да бъдат снабдени с тоалетна хартия и антибактериален сапун. Трябва да има кошче за боклук. Махат се всички странични неща, които не са от съществена необходимост в зоната, като например декорация, списания и други.

Третиране на фризьорски мивки:

 • Почистват се и се дезинфекцират всички мивки и техните части, стола и облегалките на стола. Почистват се всички рафтове и продуктите за измиване върху тях. Махат се и се заменят с нови всички продукти, които не са били съхранявани в затворени контейнери.
 • Ако е възможно, се използват измиващи препарати за коса в еднократни бутилки, които се изхвърлят след употреба.
 • По възможност и ако е приложимо, клиентът да бъде помолен да бъде с измита коса преди процедурата.
 • Максимално да се ограничи контакта лице в лице с клиента и служителят да бъде подсигурен със защитен шлем в случай, че извършва услугата измиване на коса.

Третиране на работните места:

 • Почистват се и се дезинфецират всички повърхности на работното място на служителя. Почистват се и се дезинфецират столове, облегалки на столове (използването на остри дезинфектанти може сериозно да увреди кожени столове, столовете от плат не могат да се дезинфецират, във всичке тези случаи е препоръчително да се изпползват пластмасови покрития). Всички инструменти за многократна употреба следва да се почистят и дезинфекцират и да се съхраняват във вакумирани затворени контейнери.
 • Всички кремове, лосиони, масла, мехлеми, восъчна депилация трябва винаги да се съхраняват в затворени контейнери, в противен случай трябва да се изхвърлят и да се заменят с нови.
 • Използват се само контейнери за боклук, които се затварят.
 • Всяко работно място трябва да е снабдено с необходимите санитарни и хигиенизиращи препарати.
 • Могат да се ползват паравани за отделяне на всяко работно място.

Третиране на педикюрни вани:

 • Отстраняват се всички части, които могат да се махат.
 • Всички отстранени части се почистват с вода и сапун, изплакват се в чиста вода, след което се потапят в дезинфектантен разтвор съгласно препоръчаното време за въздействие.
 • Ваната се почиства с вода и сапун и се сменят отстранените части.
 • Ваната се изплаква добре с чиста вода.
 • Ваната се пълни с чиста вода и с подходящо количество дезинфектант и се оставя да отлежи за определено време (най-малко 10 минути).

Третиране на зоната за провеждане на процедури:

 • Почистват се и се дезинфецират всички повърхности, като маси, столове, електически уреди (при почистването да не се пропускат кабелите).
 • Бельото се почиства и съхранява в затворен контейнер или затворена кобинка.
 • Отстраняват се и се изхвърлят всички продукти, които биха могли да се замърсят при неправилна нехигиенична употреба, и се заменят с нови.
 • Всички апликатори за восъчна депилация се изпразват, дезинфекцират се добре, след което се зареждат отново. За предпочитане е използването на нови апликатори за еднократна употреба, които се изхвърлят в подходящи контейнери.

Административен контрол:

 • Служител, който не се чувства добре и е болен, следва да си остане вкъщи.
 • Собствениците и управителите на салони трябва да проведат инструктаж на своите служители да работа в условиа на COVID-19.
 • Зоните за почивка са почистени и хигиенизирани и в тях не се допуска струпването на хора.
 • Всички тоалетни помещения и мивки са оборудвани с антибактериален сапун и тоалетна хартия.
 • В тоалетните помещения се поставят инструкции за измиване и дезинфекция на ръцете.
 • Телефонните пунктове са оборудвани с мокри кърпи за дезинфекция.
 • Изготвяне на гъвкави работни графици, така че да се работи при минимален брой хора ( терапевти и клиенти) с оглед спазване на социална дистанция.
 • В помещенията за отдих да се осигурят масажи за служителите при желание с оглед отслабване на стреса при работа в услови на COVID-19.

Източник: 28 Safety Guidelines for Return to Work – COVID19

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]