Галерия

Първа национална конференция на АМК

Кадри от проведеното обучение на тема: “Вербална и невербална комуникация в бизнеса”