Морален кодекс

 1. Членовете трябва да оперират винаги с надлежното внимание за спазване на законите, както и на специфичните правни и етични норми, които важат за тяхната професия.
 2.  

 3. Членовете трябва да работят в помещения, които отразяват професионалния характер на бизнеса им и отговарят на здравните стандарти
 4.  

 5. Членовете предлагат услугите по етичен и законосъобразен начин и следват правилата на бизнес практиката и лоялната конкуренция.
 6.  

 7. Членовете трябва да отстояват достойнството и доброто име на професията „КОЗМЕТИК“ и „МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК“, да подобряват нейното ниво и да разширяват полезността си за обществото.
 8.  

 9. Членовете трябва да поддържат авторитета на професията и по всяко време да се държат по начин, съответстващ на нея.
 10.  

 11. Членовете постъпват винаги професионално и с най-висока степен на коректност, никога не трябва да говорят или да действат по начин, който съсипва имиджа на АМК като организация, нито нейните членове или други професионални колеги.
 12.  

 13. Членовете не могат да участват в дейности, които са незаконни или аморални. В частност не работят или не са свързани с учреждения или организации, които предлагат незаконни или неморални услуги.
 14.  

 15. Членовете не предприемат терапия или манипулация, което е извън обхвата на тяхното професионално обучение и квалификация. Членовете, които не притежават нужната медицинска квалификация, съветват клиентите да се консултират с медицинско лице в случаи, които го изискват.
 16.  

 17. Членовете НЕ правят филъри и ботокс.
 18.  

 19. Членовете НЕ предписват лекарства и медицински продукти, които трябва да бъдат предписвани от медицинско лице.
 20.  

 21. Членовете НЕ извършват лечение, което  се предприема от медицинско лице.
 22.  

 23. Членовете НЕ работят с апаратура, която не отговаря на необходимите стандарти и ниво на безопасност и качество.
 24.  

 25. Членовете НЕ продават медицински изделия и апаратура на лице без необходимото образование и квалификация.
 26.  

 27. Членовете не се съгласяват да практикуват при никакви условия, които компрометират професионалните стандарти, нито налагат такива условия на своите колеги или служители.
 28.  

 29. Членовете спазват поверителността на информацията, придобита в хода на професионалната практика, свързана с работодатели, колеги и/или клиенти.
 30.  

 31. Членовете се развиват и надграждат професионално, като винаги се стремят към най-високо качество на услугите, които предлагат