КАРОЛИНА ДОШЕВА ЛЮБОМИРОВА

КАРОЛИНА ДОШЕВА ЛЮБОМИРОВАНастоящата месторабота: Медицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве

Длъжност: Професор,  Заместник декан по международно сътрудничество и проекти, Ръководител на секция „Токсикология“ към катедра „Трудова медицина“

Образованиe: Медицински Университет- София, Медицински Факултет (1991- 1998).

Квалификация

 • 1999- 2002: Докторантура  по Токсикология и Оценка на здравния риск
 • 2002: Призната специалност по Токсикология
 • 2009: Призната специалност по Трудова Медицина
 • 2004: Магистър по Здравен Мениджмънт- ФОЗ, МУ – София
 • 2009: Призната специалност по Икономика на здравеопазването
 • 2013: Призната за Европейски регистриран токсиколог

Специализации по токсикология  в чужбина:

 • Януари  2000: Национален Институт по Обществено Здраве, Осло, Норвегия
 • Февруари  2000: Нофер Институт по Трудова медицина, Лодз, Полша
 • Август- септември 2006: “Политика по безопасност и здраве”, Токио, Япония
 • 2004: Член на екип към Лаборатория „ Токсикология” към Акредитиран Изпитвателен Център  по ГОС Стандарт за токсикологични изпитвания на козметични продукти
 • 2005-2007  Ръководител на Акредитиран Изпитвателен Център по ГОС Стандарт за изпитвания на козметични продукти към Национален център по опазване на общественото здраве

Лектор в национални и международни програми по обучение в областта на токсикологията и общественото здраве:

 • Лектор в областта на безопасността на козметичните продукти на магистри от Факултета по обществено здраве и бакалаври от Медицински колеж
 • Лектор в дисциплината „Токсикология на козметичните продукти“ в МУ-София
 • Лектор в дисциплината „Основи на токсикологията“ в МУ-София
 • Лектор в курсове на БНАЕМК

Над 90 публикации по токсикология и оценка на риска в български и международни научни издания;

Членство в научни организации:

 1. Европейска и Международна организации по Токсикология (EUROTOX, IUTOX)- от 1999 ;
 2. Председател на Българското Научно Дружество по Токсикология към Съюза на Научни Дружества в България ;
 3. Национален секретар и Член на научен комитет по Трудова медицина в химическата промишленост към Международна комисия по трудова медицина (ICOH) ;
 4. Член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества).
 5. Член на борда на Българско Академично дружество по Трудова медицина към Съюза на Научни Дружества в България – от 2012 г.