Асоциация на жените предприемачи в България – Селена

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени, които обединяват усилия в началото на 2007 г. Целта им е била да установят взаимни професионални отношения между български и международни специалисти от България, Италия и други европейски държави.

Предаването на ноу-хау, трансферът на знания и обмяна на опит продължават да бъдат сред водещите задачи залегнали в целите на асоциацията и до ден днешен. Това е първата организация по рода си за подкрепа и подпомагане на жените в бизнеса, която има за цел да подкрепи женската предприемчивост и развитието на идеите на жените в България.

Всяка дама, която иска да получи повече информация за Асоциацията и дейността й може да прочете тук: https://selenabulgaria.com/bg/

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]