МЕДИКО

МЕДИКО

МЕДИКО предлага комплексни решения по безопасност и здраве от задължителните дейности съгласно Закона за здравословни безопасни условия на труд до цялостното управление на всички дейности свързани с безопасност на работното място.

С каквото и да се сблъскате, екипът на МЕДИКО са готови да разработят  и предложат решение, съобразено с вашите специфични изисквания.

Решенията, които МЕДИКО предлага, подпомагат компаниите да се фокусират върху своя бизнес, докато екипът от експерти на МЕДИКО се грижат за безопасността и здравето на вашите служители.

Дейността на Службата по трудова медицина Медико ЕООД по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Основни функции:

  • Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.
  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите, и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  • Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите
  • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа.
  • Създаване на организация за безопасност и здраве при работа в компаниите
  • Разработване на документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи свързани със здравословни и безопасни условия на труд
  • Подпомагане на работодателите за изпълнение на предписания от Инспекция по труда.

Канали за комуникация: https://www.mediko.org/

Оценете сега!
[Общо: 2 Средно: 5]