Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 20.11.2018

Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 20.11.2018

Днес, 20.11.2018г. от 8.30ч. се проведе работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици съвместно с поканени пълноправни членове.

На срещата присъстваха членове-управители на козметични студия.

Поради ангажименти на работната закуска не присъстваха членовете на УС-на Асоциацията.

Работната закуска бе водена от Председателя на АМК- г-жа Тяна Пресолска.

Протоколът бе воден от Секретарят на АМК- г-жа Галина Делчева.

Срещата бе открита с разясняване на целта на работните закуски и поставянето на въпросите, какви обучения биха били полезни за членовете на Асоциацията.

Споделени бяха идеи за обсъждане и възможност за въвеждане на регулация на пазара и изискванията за откриване на козметични студия. От присъстващите бе изразена позицията,че към настоящия момент пазара е твърде слабо регулиран, и следва да бъдат въведени по-строги изисквания към желаещите да работят в сферата на козметиката. Бяха дадени добри примери с изискванията към собствениците на студиа извън страната и въвеждането на квотен принцип,свързан с броя на населението в даденото населено място.

Бяха разгледани примери относно запознатостта на клиентите с предлаганите процедури и терапевтите, които ги извършват.

От присъстващите членове на асоциацията бе изразено искането за споделяне на опит между колеги и обмяната на съвети, свързани с разрешаването на проблеми възникнали в резултат на работата, както и споделянето на различни казуси.

Обменени бяха идеи за предстоящи обучения с лектор – д-р Пановска, както и идеи за проучване свързано с ефекта от различните процедури при клиенти със синдром на Хашимото.

Работната закуска при приключи в 10.30ч.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]