Трябва ли да има изискване за стаж, когато искаме да отворим козметичен салон?

Дискусионен панел на АМК

Както всички до болка знаете, регулация в сферата на красотата почти липсва, нормативната уредба е доста оскъдна и изключително остаряла. Когато говорим за козметични салони, най-основна е НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ.

Пределно ясно е, че тази наредба отдавана не е актуална и нуждата и да бъде реновирана и модернизирана е крещяща. Една от целите на АМК е да подготвим предложение за актуализиране на тази наредба.

Точно затова и повдигаме тази така болна тема за много колеги – кой има право да отваря салон, трябва ли да има изисквания към собственика на бизнеса или всеки с пари може да прави както си иска?

Дали създаването на изискване за образование и стаж към собственика или служителите ще даде повод само да се сключат проформа договори и да се наемат фиктивно лица с нужното образование и опит, или реално ще се повиши нивото в бранша?

Ние от АМК заставаме зад позицията, че трябва да има по-стриктни изисквания към хората, които се захващат със създаването на салони за красота. По пример на различни европейски държава, човек трябва да натрупа няколко години опит в сферата, преди да стане собственик и да работи за себе си. Защо? Най-малкото, за да се сблъска с работата с клиенти, с организационните процеси в един салон, с управлението на колектив.

А какво ще кажете за изискване за собственика да е професионална квалификация 2 или 3-та степен?

А дали тясно специализираните знания и умения в козметиката са достатъчни, за да бъдем и добри бизнесмени? За съжаление икономиката, управлението и финансовата култура са много слабо застъпени в повечето курсове, дори и в медицинските университети. Това води до собственици, които не могат да управляват салоните си, не могат да прогнозират приходи и разходи и изобщо не могат да калкулират дали са реално на печалба или загуба. И за съжаление това е в основата на сивата и нелоялната конкуренция.

Ако има ограничение за наемането на кабинети под наем и откриването на салони, може би повече козметици ще са по-склонни да инвестират в служителите си и да споделят знанията и уменията си, защото няма да се повтори отново порочната практика да обучиш някого и той да стане и да си отвори салон на 50 метра от теб, и да се обади на всичките ти клиенти и да им предложи по-ниски цени?

Темата е много обширна и със сигурност има много ЗА и ПРОТИВ, но ние вярваме, че в спора се ражда истината.

Споделете Вашето мнение тук.

Проучване оспорва твърдението за връзка между меланома и използването на солариуми

Източник: Онлайн Списание „ЕСТЕТИКА“

Проучване, направено от световната организация за клинични изпитвания “Reichrath et al”, и публикувано в  списание „Anticancer Research“, представя факти за липсата на категорични доказателства за пряката връзка между умереното излагане на UV лъчение на закрито, наричано „солариум“, и развитието на меланома.

Проучването  бе инициирано в отговор на все по-нарастващата потребност от даване на окончателен отговор на дебата за биологичните ефекти на ултравиолетовото лъчение, в частност на солариумите върху здравето на човека и по-специално като причинител на меланома.

Заключението от анализа сочи, че публикуваните към днешна дата широкомащабни, групови изследвания, включително клинични изпитвания, извършени наскоро, не доказват причинно-следствената връзка между използването на солариуми и меланома. Твърдението се основава и на заключенията, които са резултат от систематично литературно проучване, обхващащо публикациите, изследващи темата до юни 2019 г.

Консултантът на британското списание дерматологът доктор Сюзън Майу обръща внимание: „Тази информация е сериозно предизвикателство за конвенционалното разбиране на проблема. До момента, в който не получим окончателно научно обосновано доказателство за обратното твърдение, ще продължа да съветвам моите пациенти да ограничат своето излагане на естествени UV лъчи, както и на солариуми, за да се избегнат рисковете от рак на кожата и фотостареене на кожата.

Стандартите в сектор „Услуги за красота”

Успешен инструмент за предоставяне на качествени и безопасни услуги

 

Добрата практика във всяка дейност е неразривно свързана с приемането и прилагането на стандарти за качество. Предвид особеностите на сектора с общото заглавие „ Услуги за красота“ приемането и прилагането на подобни стандарти, които по своята същност са  добри практики, е от изключителна важност, за да се осигурят ясни и прозрачни правила и указания при предоставянето на така широкия диапазон от услуги, попадащи в областта на разкрасяването. Имиджът на специалистите като цяло и на отделните практикуващи до голяма степен е пряко обвързан с процеса на стандартизация и реалното му прилагане в национален мащаб,

С тази мисъл Българският институт за стандартизация участва в разработването  на набор от европейски стандарти, които са въведени като национални стандарти в следните области:

 • Стандарта БДС EN 17226:2019Услуги в салони за красота. Изисквания и препоръки за предоставяне на услуги“ (стандартът е наличен за прилагане на английски език, скоро ще бъде публикувано и българското издание): ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 16844:2017+A2:2019Услуги в естетичната медицина.Нехирургични медицински процедури“: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 16372:2015Услуги в естетичната хирургия“: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта в три части БДС EN 16489Професионални услуги за придобиване на тен на закрито”:
 1. БДС EN 16489-1:2014Изисквания за предоставяне на обучение”: ВИЖ ТУК.
 2. БДС EN 16489-2:2015Изисквания за квалификация и компетентност”: ВИЖ ТУК.
 3. БДС EN 16489-3:2015Изисквания за предоставяне на услугите”: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 17169Татуировки. Добри хигиенни практики и изисквания за безопасност“ (все още не е публикуван като национален стандарт)

Това, което обединява всички тези стандарти, са водещите принципи при тяхното разработване, основаващи се на прозрачност, откритост и консенсус, както и единния подход по отношение на тяхната структура.

Стандартите правят и категорично разграничаване на естетичните медицински процедури, които трябва да се извършват единствено от лекари-специалисти, и козметичните разкрасителни процедури, извършвани от терапевти-козметици в зависимост от придобитото ниво на квалификация, признато от национален образователен орган.

Общото във всички тях може да се обобщи със следните характеристики:

 • Всички тези  стандарти са документи за доброволно прилагане.
 • Целите им са ясно дефинирани и при приложение – достижими, а именно:
 1. Подобряване на услугите в съответната област, което ще доведе до повишаване безопасността на клиентите и/или пациентите и избягване на риска от усложнения и недоволство във връзка с лошо обслужване.
 2. Поддържане на квалификацията на лицата, предоставящи съответната категория услуги.
 3. Повишаване на удовлетвореността на клиента и/или пациента и намаляване недоволството от предоставяне на лоши услуги.

На национално ниво е необходима  единна доктрина и аспекти на добра практика в съответната област, които изчерпателно са описани в стандартите. Посочени са изискванията за качество на услугите и така се осигурява безопасността на клиента. Детайлно са описани стадиите през които преминава една процедура – подготовка, консултация и оценка на клиента/пациента, информирано съгласие, документация, периода за размисъл, извършване на съответната процедура и последващи грижи, конфиденциалност и безопасност на процедурите. Засягат се въпросите за медицинската отговорност и застраховка.

Обръща се внимание на анализа на риска, обратната връзка с клиентите (оплаквания), консултациите, проучване сред клиентите/пациентите за качеството на услугата и вътрешния одит за качество, като се смята, че това ще подобри нивото на съответната категория услуги.

В страни, в които се прилагат конкретни национални разпоредби, тези европейски стандарти може да се разглеждат само като добра европейска практика.

У нас стандартите могат да се ползват като основа и референтен документ за разработване на нормативни документи.

В следващи публикации ще ви запознаем подробно с всеки един от тези стандарти.

За козметиците и филърите

Много често чуваме, че в България няма закони и това, което изрично не ни е забранено следва да е позволено.

Много колеги се подвеждат от това вярване и попадат в клопката на масовото незнание и непознаване на законите и се изкушават да извършват дейности извън компетенциите си.

И не става въпрос дали те могат или не могат да го правят, дали са добри или не, а дали е ЗАКОННО.

Много хора умеят да шофират, могат дори да имат изключителни рефлекси и свръхчовешки усет и връзка с автомобила, но без шофьорска книжка те са в нарушение на закона и подлежат на подвеждане под отговорност.

За да помогнем за по-доброто разбиране на ситуацията в козметичния бранш у нас, АМК реши да започне кампанията „АМК пита“ и да задава наболели въпроси на съответните институции и компетентни лица.

В първото видео попитахме МЗ, Столично РЗИ и изпълнителна дирекция „Медицински Надзор“.

Зададохме четири въпроса, а именно:

 1. Могат ли хора с професионална квалификация Козметик/ Фризьор/ Масажист/ Татуист след курс за поставяне на филъри и ботокс да извършват законно тази дейност?
 2. Могат ли хора с медицинско образование различно от ДОКТОР да извършват подобна дейност?
 3. Използването на уред INJECTOR PEN, прави ли позволено поставянето на Филъри от лица без нужното медицинско образование?
 4. Процедурата „Поставяне на филър и ботокс“ медицинска ли е и съответно изисква ли специфична регистрация на лекарски кабинет?

Отговор получихме от директора на СРЗИ Д-р Данчо Пенчев и определено след неговото разясняване на Наредба №6/24.08.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично- възстановителна и естетична хирургия“, вече нямам никакви съмнения и колебания дали могат козметици да извършват медицински процедури и да работят с медицински изделия.

За да следите новостите в бранша се абонирайте за канала ни в YouTube.


Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ застава зад АМК

Радваме се, че проф. Захарина Савова, дм, Директор на Медицински колеж „Йорданака Филаретова“ към Медицински университет – София, смята че е необходимо разкриване на процедури за актуализиране на законодателството  и регламентиране на професионалните компетенции на професионалистите по Здравни грижи от специалност “Медицинска козметика“ и подкрепя инициативата на Сдружение  „Асоциация на медицинските козметици – АМК“.

Тя напомня, че специалността „Медицинска козметика” е създадена през 2006г. Медицински университет – София и е акредитирана от НАОА през 2009г.

Професионалистите по здравни грижи от специалност „Медицинска козметика” са лица с висше образование на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”. Подготовката и обучението им се осъществяват в Медицински колеж – София, в акредитирана специалност „Медицинска козметика“, с три годишен срок на обучение. Целта на обучението в специалността е съвременна подготовка на професионалисти за прилагане на качествени и здравословни медико-козметични грижи.

Специалността „Медицинска козметика“ подготвя медицински специалисти, които изпълняват задачи в сферата на здравеопазването (дерматологични клиники/кабинети, центрове по естетична медицина, медико-козметични центрове) и в сферата на услугите с обществено предназначение (козметични салони, спа-, уелнес-, таласо центрове, фирми производители /вносители на козметични препарати и апарати, козметични магазини, щандове и др.). Студентите придобиват отлични комуникативни, високи морални и етично-деонтологични качества и практически умения в сферата на Здравните грижи, което напълно покрива изискванията на професионалните компетенции на асоциираните медицински специалисти.

Медицинският козметик е медицински специалист, който притежава съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.

Медицинският козметик осъществява здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните си компетенции, които би трябвало да бъдат определени с наредбата по чл.7.

Нормативното регламентиране на професионалните компетенции на „Медицинските козметици“ към НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. е от важно значение за определяне на статута на специалността и ще даде възможност за:

 • регламентиране на специалността като част от не само сферата на обществените услуги, а и част от сферата на здравеопазването с акцент върху дейностите по промоция и превенция на общественото здраве.
 • регулиране дейностите и компетенциите на извършваните процедури/услуги в сферите на здравеопазването и обществените услуги.
 • създаване на екипна работа между медицински и немедицински специалисти в грижата за клиента/пациента.
 • покриване изискванията на съвременния човек за прилагане на качествени и здравословни козметични грижи.

За да се създаде възможност медицинските козметици да прилагат професионалните си умения в сферата на здравеопазването и услугите с обществено предназначение, както и възможност за контрол върху дейността им, е необходимо нормативно регламентиране на професионалните компетенции на професионалиста по „Медицинска козметика“ към асоциираните медицински специалисти в НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. на МЗ.

Надяваме се новата година да ни донесе напредък и да можем да се похвалим с регулирана професия.

На вниманието на представителите на ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,

В НАПОО зачестиха запитвания от страна на ЦПО относно условията, при които лицензиран център може да провежда обучения по част от професия „Козметик“ и по-конкретно, обучения, фокусирани върху микроблейдинг и поставяне на филъри.

При провеждане на текущ последващ контрол на основание чл. 49 в от Закона за професионалното образование и обучение от екипи на НАПОО се установи, че редица ЦПО в страната провеждат подобни обучения, без да отчитат фактът, че в ДОС за придобиване на квалификация по професията „Козметик“- II СПК, утвърден с Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“, в сила от 14.09.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2018г., никъде не е предвидена тази възможност.

Моля, при организиране на курсове да се придържате към разписаните в ДОС за придобиване на квалификация по професията изисквания и да провеждате обучения по учебен план, съответстващ на стандарта по професия Козметик и съгласно предмета на получената лицензия.

Всяко обучение, което не е регламентирано в нормативната уредба, касаеща професионалното образование и обучение, е предпоставка за извършване на последващ контрол от НАПОО, която може да завърши с административни санкции, предвидени в Закона за професионалното образование и обучение.

Всички ЦПО, притежаващи лицензия по професията „Козметик“, ако не са привели учебния план и учебна програма в съответствие с публикувания стандарт, трябва да направят актуализация на документацията си в срок до 31.12.2019г.

Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“, в сила от 14.09.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2018г., е достъпна на следния ЛИНК на сайта на НАПОО.

Да защитим професията „КОЗМЕТИК“

Ние от Асоциация на Медицинските Козметици вярваме, че ролята на козметика е да възпитава правилни навици и да обучава клиентите как да се грижат за здравето и красота на кожата на лицето и тялото си.

Козметикът трябва да помогне за превенцията на всички нежелани изменения по кожата и да мотивира клиентите си да водят здравословен и балансиран начин на живот.

Козметикът е важна част от ежедневието на всяка уважаваща се жена и се грижи тя да се чувства здрава, красива, отпочинала и отговорна към себе си.

Ние от АМК заставаме твърдо зад позицията, че козметици, било то и с медицинско образование нямат право и не трябва да изпълняват процедури за поставяне на филъри и ботулинов токсин. В нашите правомощия са много други и разнообразни методи за грижа за кожата и ние вярваме, че те са нашето призвание. Ние обичаме работата си и никога не бихме злоупотребили с доверието на клиентите си, а още по-малко бихме рискували тяхното здраве и красота.


БАПЗГ и АМК заедно за професията „Медицински козметик“

На 05.12.2019 се проведе среща на Асоциацията на Медицинските Козметици АМК и Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи БАПЗГ.

Беше поставено началото на едно дългосрочно и продуктивно партньорство.

БАПЗГ е съсловието на професионалистите по здравни грижи. Това е най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването — около 50 000 души.

Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите, обучение и т.н.

Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.

Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.

Създадено в началото на 90-те години на миналия век, това е съсловието на професионалистите по здравни грижи — медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, тогава наричани полувисши медицински специалисти или здравни работници със средно медицинско образование. Точно затова ние от АМК вярваме, че Медицинският козметик трябва да бъде професия в направлението „Здравни грижи“ и ние заедно ще работим за създаването на тази професия и повишаването на престижа на здравните специалисти, които се грижат за здравето и красотата на нашето общество.

Истинска ли е Вашата ДИПЛОМА?

Темата за обученията и знанията, които те ни дават е безкрайна. Всяко събитие завършва с почетно връчване на сертификати, с които ние сме много горди и смело окачваме в рамка.

Как стоИ законовата стойност на тези листчета и имат ли те повече от маркетингова стойност?

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.

По думите на главен експерт от НАПОО г-жа Войславова, най-търсени са курсовете на козметика, фризьорство, маникюр и педикюр и това е най-масовата професия, която се предлага във всяко ЦПО.

Според статистика на НАПОО от 2014 до 2018 в България са обучени над 27024 лица.

815 Фризьорски и козметични услуги 2014 2015 2016 2017 2018
Брой обучени за придобиване на СПК по професионални направления 1375 1315 1230 1859 2777
Брой обучени по част от професия по професионални направлени 2678 3169 3912 4234 4475
4053 4484 5142 6093 7252
9,61% 12,80% 15,61% 15,98%

Определено има ръст в броя на издадените удостоверения и дипломи, средно с 15 % на година.

Интересното е, че по-голямата част от хората изкарват само част от професия и веднага започват да практикуват и да си откриват самостоятелна практика, без дори да имат Свидетелство за 2ра квалификационна степен КОЗМЕТИК.

Най-любопитното, което научихме от разговора с експертите с НАПОО, е че има изключително голям брой хора, които са получи удостоверение от ЦПО-то, но в последствие НАПОО, не е одобрило подадените документи и издаденото свидетелство не е било регистрирано. Тази информация дори на стига до курсиста и той вярва, че има легален документ за правоспособност.

Дали Вашият документ е изряден, можете да проверите тук: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-dokumenti/

А дали фирмата, която Ви предлага обучение има действащ лиценз, научете тук:
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

Какво още е важно да гледате?

Когато проверите в сайта на НАПОО какви лицензии има съответното ЦПО и Ви излезне дори толкова широк списък, трябва да знаете, че това са реалните професии и специалност, дори ЦПО-то да Ви даде диплома за медицинска козметика или дерматология, ако това го няма в списъка на НАПОО, то този документ не е законен и Вие сте жертва на евтина измама.

Предлагани професии и специалности:

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 03.05.2010 г.
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт трета 03.05.2010 г.
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии трета 03.05.2010 г.
523050 Техник на компютърни системи 5230502 Компютърни мрежи трета 03.05.2010 г.
542110 Шивач 5421101 Шивачество първа 03.05.2010 г.
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета 03.05.2010 г.
811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг трета 03.05.2010 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 03.05.2010 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета 03.05.2010 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм трета 03.05.2010 г.
813010 Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност 8130101 Спортно-туристически дейности трета 03.05.2010 г.
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 03.05.2010 г.
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 03.05.2010 г.
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация трета 18.09.2017 г.
344020 Данъчен и митнически посредник 3440202 Митническо и данъчно обслужване втора 18.09.2017 г.
346010 Офис – мениджър 3460101 Бизнес – администрация трета 18.09.2017 г.
541030 Хлебар – сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия втора 18.09.2017 г.
541030 Хлебар – сладкар 5410302 Производство на сладкарски изделия втора 18.09.2017 г.
541030 Хлебар – сладкар 5410303 Декорация на сладкарски изделия втора 18.09.2017 г.
726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове втора 18.09.2017 г.
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца втора 18.09.2017 г.
762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни втора 18.09.2017 г.
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета 18.09.2017 г.
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа 18.09.2017 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 18.09.2017 г.
813090 Помощник-инструктор по фитнес 8130901 Фитнес трета 18.09.2017 г.
815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика втора 18.09.2017 г.
815030 Маникюрист-педикюрист 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност трета 18.09.2017 г.

източник: https://www.navet.government.bg/bg/statistika-na-obuchenite-litsa/

CIDESCO International обяви нови назначения на Съвета и отпразнува постигането на ключови етапи на Световния си конгрес


CIDESCO International обяви нови назначения на Съвета и отпразнува постигането на ключови етапи на Световния си конгрес

Международен съвет на CIDESCO от ляво надясно: Памела Адкинс, Вики Харпър, Джерард Гордън, Лора Грациоли, Санди Фър, Ана-Кари Гунд, Карин Лупгенс и Биджу Наир Санди Фър, президент на CIDESCO International

За незабавно разпространение: 67-ият световен конгрес на CIDESCO, организиран от отдела на CIDESCO в САЩ в Чикаго в периода 19-23 септември 2019 г., събра над 300 специалисти по красота и спа терапия от всички краища на света под темата „Архитектурата на красотата“.

На годишното Общо събрание на Световния конгрес бяха направени три нови назначения в Съвета. Санди Фър от Южна Африка бе избрана за президент, поемайки поста от Ана-Кари Гунд от Швеция, която го заемаше през последните седем години. Преди това Санди Фър е член на Управителния съвет и отговаря за връзките с обществеността. Лора Грациоли от Италия поема длъжността на директор по продажбите и маркетинга, а Джерард Гордън от Швейцария е назначен на новата позиция като изпълнителен директор.

Вики Харпър от Швейцария, член на Управителния съвет по въпросите на образованието по-рано, бе преизбрана на новата длъжност като директор за осигуряване на качеството на образованието. Следните членовете на Управителния съвет запазват постовете си: заместник-председателят Карин Лупгенс от Нидерландия, директорът по развитие на образованието Памела Адкинс от Япония и финансовият директор Биджу Наир от Индия.

Санди Фър, основател на Института за разкрасителна терапия Санди Рой в Южна Африка, който поддържа група от 12 професионални училища по красота и грижи за ноктите, управлявала преди това 16 салона за красота в Южна Африка, е световен специалист и активист в кампанията за стандартите в индустрията за красота и СПА терапия от повече от 30 години.

След обявяването на назначението ѝ, Санди Фър заяви: „Да поема поста на президент на CIDESCO International е чест и привилегия. Моя мечта и стремеж от много години. CIDESCO включва най-невероятните професионалисти в индустрията за красота и СПА терапия от цял​свят, които неуморно работят за поддържане на стандартите и обучаване на нови поколения специалисти. Не бих могла да съм по-горда, че съм част от такава вдъхновяваща организация и се радвам да подпомогна по-нататъшния растеж на CIDESCO в световен мащаб.“

Редица членове на CIDESCO получиха награди за своите услуги в бранша, в това число: Аника Йоенсуу от отдела на CIDESCO в Швеция, която беше наградена с Medaille d’Or на CIDESCO; Ченг Минг Минг от отдела на CIDESCO в Китай и Лидия Сарфати от отдела на CIDESCO в САЩ, като и двете получиха Medaille du Merite на CIDESCO; Норлиса Лий Бинти Абдула от отдела на CIDESCO в Малайзия, която беше наградена с Medaille d’Esthetique на CIDESCO. Ана-Кари Гунд от отдела на CIDESCO в Швеция получи званието „почетен президент“.

Освен това Световният конгрес отбеляза 60 години от откриването на отдела на CIDESCO в Израел и 20 години от откриването на отдела на CIDESCO в Русия.

 

Чен Минг Минг от Китай и Лидия Сарфати от САЩ

Петдневната програма на събитията включва среща на проверяващите и училищата на CIDESCO, заседание на Общото събрание и Експо. Проведе се и образователна среща на ръководителите на Световния конгрес, включваща презентации на Самюъл Шаткин-младши (САЩ), Лидия Сарфати (САЩ), Андреа Боверо (Италия), Йенс Бергстром (Скандинавия), Марк Лийс (САЩ), Карол Филипс (САЩ), Жаклин Кенеди (Цюрих), Илейн Стърлинг (САЩ) и Синтия Малкъм (САЩ). Спонсорите на събитието са Repêchage (спонсор за приемствеността), Carol Phillips BeauteeSmarts, Edgar Renee, LAM SKIN Care Care, KPS Essentials, Pibbs Industries и Pivot Point International. Медийните спонсори включват American Spa, DAYSPA, Estetica и MedEsthetic. Образованието обхваща техники, съставки, тенденции, процедури и програми, изграждащи бизнеса.

Световният конгрес беше домакин на семинар на проверяващите и срещата на училищата с членове на CIDESCO, последван от заседание на Общото събрание, на което присъстваха представители на 19 държави.

Събитието бе открито с оживен прием в Hyatt Regency Chicago, последван от културна вечер на круиз по река Чикаго и гала-вечеря „Архитектурата на красотата“ на върха на кулата Уилис.

Световният конгрес на CIDESCO за 2020 г. ще се проведе в Индонезия през м. септември. За домакин на Световния конгрес през 2021 г. бе определен отделът на CIDESCO в Катар.

www.cidesco.com
info@cidesco.com