Начало

Стани наш член

Нека бъдем социално дистанцирани,
но не и социално изолирани.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ,

В тези форсмажорни обстоятелства, в които сме поставени всички ние, запазването на връзката и солидарността с професионалната общност, към която принадлежим, е от изключителна важност за преодоляване на несигурността, защото ни дава чувство за принадлежност.

Когато създадохме асоциацията, основната цел, която ни водеше, бе представителите на козметичния сектор у нас, по-специално медицинските козметици, да бъдат обединени, за да могат да отстояват по-пълноценно своите права и да работят в среда, която насърчава партньорството и прави възможен конструктивния диалог между различните участници в предоставянето на услугите, както и връзката с публичните институции и други държавни, частни и граждански организации от общ интерес за  всички нас.

Сега повече от всякога имаме нужда от сплотеност.

Нека всички заедно се фокусираме върху нещата, които зависят и могат да бъдат управлявани от нас, като продължим да предоставяме безкомпромисно високо качество на нашите услуги и гарантиране на безопасността на нашите клиенти.

Ние от своя страна сме набелязали редица дейности, мерки и инициативи, които да направят възможно случването на значими и полезни промени в успешното развитие на нашата професия. Част от проектите, които предвиждаме, са свързани със следните теми и дейности:

  • Създаване на професия „Медицински Козметик“
  • Внасяне на предложение за актуализиране на Списъка на професиите към НАПОО с включване на нова специалност с четвърта степен на професионална квалификация.
  • Разработване на категоризация на обектите, предоставящи професионални услуги за красота.
  • Започване на кампания срещу нелоялната конкуренция.
  • Застраховка „Професионална отговорност”.

Вие можете да бъдете активна част от това.

Чрез членството си в „Асоциацията на медицинските козметици” вие получавате подкрепа и възможност да участвате в бъдещото развитие на нашата професия.

За  повече информация относно как да придобиете членство в асоциацията, вижте тук.

Опция за плащане на членския внос на вноски до края на годината:

  • 3 вноски по 50лв за козметици
  • 3 вноски по 100лв за салони и доставчици.

Надяваме се, че създаването на асоциацията скоро ще се изпълни със смисъл, но това ще бъде възможно благодарение и на вас.

Нека кажем „ДА” на професионалната солидарност.

 

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]