Шотландия с предложение за проектозакон, предвиждащ  лицензиране на немедицинските специалисти за извършване на  естетични процедури с инжекционни продукти

Шотландия с предложение за проектозакон, предвиждащ лицензиране на немедицинските специалисти за извършване на естетични процедури с инжекционни продукти

Правителството на Шотландия предлага нови законодателни промени, съгласно които само лицензирани немедицински специалисти ще могат да извършват естетични процедури с инжекционни продукти.

Законодателната инициатива има за цел да регулира неправомерната дейност на нездравни специалисти, предоставящи услуги, свързани с поставяне на дермални филъри и инжекционни продукти в обекти, като салони за красота, фризьорски салони и други.

В момента дейността на практикуващите лекари е ясно регламентирана в закон, като всички медицински специалисти, практикуващи естетична медицина, имат валидна регистрация. Не така стоят нещата с немедицинските терапевти. Целта на предложението е да се даде известна гаранция на пациентите, като лицензът ще служи за доказателство, че практикуващият терапевт е обучен да извърши съответната процедура безопасно и ефективно.

“Всичките ни действия са насочени към осигуряването на безопасността на пациента и създаването на нормативна база, която да гарантира, че лицата, практикуващи нехирургични процедури, като дермални филъри и инжекционни продукти, са компетентни, и процедурите се извършват в безопасна и стерилна среда.” – това коментира министърът на здравеопазването Джо ФицПатрик относно внесеното предложение, което е представено за общесвено допитване до края на април.

Междувременно представители на медицинската общност коментират инициативата така: “Категорично не сме съгласни неквалифицирани медицински лица да получават какъвто и да е вид признание или одобрение, позволяващо им да изложат пациентите на риск, като извършват манипулации, свързани с инжектиране на продукти, за което се изисква медицинска квалификация. Категорично сме против да се дава лиценз на неквалифицирани лица – единствената мярка спрямо тези лица е предотвратяване на всяка възможност те да извършват подобна дейност. Всяко друго действие, ще оправдае досегашната практика”.

Източник: Aestetics journal

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]