Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 20.11.2018

Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 18.12.2018

Днес, 18.12.2018г. от 8.30ч. се проведе работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици съвместно с поканени пълноправни членове.

На срещата присъстваха членове-управители на козметични студия.

Поради ангажименти на работната закуска не присъстваха всички членове на УС-на Асоциацията.

Работната закуска бе водена от Председателя на АМК- г-жа Тяна Пресолска.

Протоколът бе воден от Секретаря на АМК- г-жа Галина Делчева.

Срещата бе открита с въпроси към членовете какви теми биха желали да бъдат разглеждани на провежданите работни закуски и с какво Асоцияцията би могла да им съдейства в дейността, която развиват.

Всички присъстващи се обединиха около идеята за инициатива относно проучването на регулацията на пазара. Норматовните изикванията към настоящия момент за упражняване на професията медицински козметик и работата на различните студиа са твърде архаични и не обхващащи действителните отношения на пазара за тези видове дейност.

От участниците в работната закуска бе взето решение за поставяне началото на инициатива, която би могла да се обедини около идеята за внасяне на промени по отношение на приложимите към настоящия момент изисквания за упражняване на професията медицински козметик и изискванията относно различните студия за красота и категоризирането им според вида и качеството на предлаганите в тях услуги.

Споделени бяха идеи за обсъждане и възможност за въвеждане на регулация на пазара и изискванията за откриване на козметични студия. Бе изразена позицията,че към настоящия момент пазара е твърде слабо регулиран, и следва да бъдат въведени по-строги изисквания към желаещите да работят в сферата на козметиката.Бяха дадени добри примери с изискванията към собствениците на студиа извън страната и въвеждането на квотен принцип,свързан с броя на населението в даденото населено място.

Работната закуска при приключи в 10.30ч.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]