Съвременни проблеми при оценка на безопасността козметичните продукти

Съвременни проблеми при оценка на безопасността козметичните продукти

08.01.2019г. от 18.30 до 20.00

Целта на предстоящото обучение е да бъдат разяснени и дискутирани проблемите относно процеса по извършване на оценка на козметичните продукти. Лекторът проф. Каролина Любомирова  е  Оценител на безопасността на козметични продукти относно  прилагане на хармонизираното законодателство в областта на козметиката в България- изисквания към изготвянето на необходимата информация (досие) на козметичния продукт.

Ще бъдат разгледани Актуални изисквания към оценката на безопасността на козметични продукти в съответствие с Регламент (ЕО) №1223/2009”,Сертификат № 1  /16.09.2010г. на БНАЕМПК и Оценката  за безопасност на козметични продукти съгласно Анекс I на Регламент (ЕО) № 1223/2009”


Лектор: КАРОЛИНА ДОШЕВА ЛЮБОМИРОВА

Съвременни проблеми при оценка на безопасността козметичните продукти

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]