Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 22.01.2019

Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 22.01.2019

Днес, 22.01.2019г. от 8.30ч. се проведе работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици съвместно с поканени пълноправни членове.

На срещата присъстваха членове-управители на козметични студия.

Поради ангажименти на работната закуска не присъстваха всички  членове на УС-на Асоциацията.

Работната  закуска бе водена от Председателя на АМК- г-жа Тяна Пресолска. Работната закуска бе посветена на темата за допълнителното здравно застраховане, ползите  и видовете застраховки.

Протоколът бе воден от Секретаря  на АМК- г-жа Галина Делчева.

На срещата като гост бе поканен г-н Георги Поповиянски-Изпълнителен Директор на Нет Иншурънс Брокерс, който представи концепцията и същността на допълнителното здравно застраховане.

Присъщващите обменха  идеи относно най-подходящата форма за допълнитело здравно засттраховане. Г-н Поповиянски от своя страна представи в подробности механизма на действие на допълнителното здравно застраховане. Посъветва присъщващите кои варианти  на застраховки са най-удачни за всеки един подлежащ на застраховане . Бяха предложени три пакета застахпвателни полици покриващи различни рискове- 1.Профилактика, 2. Болнично лечение, 3. Бременност и раждане.

Бе разискана темата за застраховка „Професионална отговорност“, като нова тенденция, покриваща рисковете от работата, при извършване на естетични процедури.

От участниците в работната закуска бе взето решение за разглеждане на оферта за застрахователен пакет, който би могъл да покрива както профилактика, така и болнично лечение на територията на Европейския съюз и България.

За следващата дата на работна закуска на същата тема бе определена 19.02.2019г. от 9.30 ч.

Работната закуска  приключи в 10.30ч.

Дата: 22.01.2019г.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]