Протокол от проведена работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици на 22.01.2019

Днес, 22.01.2019г. от 8.30ч. се проведе работна закуска на Асоциацията на медицинските козметици съвместно с поканени пълноправни членове.

На срещата присъстваха членове-управители на козметични студия.

Поради ангажименти на работната закуска не присъстваха всички  членове на УС-на Асоциацията.

Работната  закуска бе водена от Председателя на АМК- г-жа Тяна Пресолска. Работната закуска бе посветена на темата за допълнителното здравно застраховане, ползите  и видовете застраховки.

Протоколът бе воден от Секретаря  на АМК- г-жа Галина Делчева.

На срещата като гост бе поканен г-н Георги Поповиянски-Изпълнителен Директор на Нет Иншурънс Брокерс, който представи концепцията и същността на допълнителното здравно застраховане.

Присъщващите обменха  идеи относно най-подходящата форма за допълнитело здравно засттраховане. Г-н Поповиянски от своя страна представи в подробности механизма на действие на допълнителното здравно застраховане. Посъветва присъщващите кои варианти  на застраховки са най-удачни за всеки един подлежащ на застраховане . Бяха предложени три пакета застахпвателни полици покриващи различни рискове- 1.Профилактика, 2. Болнично лечение, 3. Бременност и раждане.

Бе разискана темата за застраховка „Професионална отговорност“, като нова тенденция, покриваща рисковете от работата, при извършване на естетични процедури.

От участниците в работната закуска бе взето решение за разглеждане на оферта за застрахователен пакет, който би могъл да покрива както профилактика, така и болнично лечение на територията на Европейския съюз и България.

За следващата дата на работна закуска на същата тема бе определена 19.02.2019г. от 9.30 ч.

Работната закуска  приключи в 10.30ч.

Дата: 22.01.2019г.