Стандартите в сектор „Услуги за красота”

Стандартите в сектор „Услуги за красота”

Успешен инструмент за предоставяне на качествени и безопасни услуги

 

Добрата практика във всяка дейност е неразривно свързана с приемането и прилагането на стандарти за качество. Предвид особеностите на сектора с общото заглавие „ Услуги за красота“ приемането и прилагането на подобни стандарти, които по своята същност са  добри практики, е от изключителна важност, за да се осигурят ясни и прозрачни правила и указания при предоставянето на така широкия диапазон от услуги, попадащи в областта на разкрасяването. Имиджът на специалистите като цяло и на отделните практикуващи до голяма степен е пряко обвързан с процеса на стандартизация и реалното му прилагане в национален мащаб,

С тази мисъл Българският институт за стандартизация участва в разработването  на набор от европейски стандарти, които са въведени като национални стандарти в следните области:

 • Стандарта БДС EN 17226:2019Услуги в салони за красота. Изисквания и препоръки за предоставяне на услуги“ (стандартът е наличен за прилагане на английски език, скоро ще бъде публикувано и българското издание): ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 16844:2017+A2:2019Услуги в естетичната медицина.Нехирургични медицински процедури“: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 16372:2015Услуги в естетичната хирургия“: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта в три части БДС EN 16489Професионални услуги за придобиване на тен на закрито”:
 1. БДС EN 16489-1:2014Изисквания за предоставяне на обучение”: ВИЖ ТУК.
 2. БДС EN 16489-2:2015Изисквания за квалификация и компетентност”: ВИЖ ТУК.
 3. БДС EN 16489-3:2015Изисквания за предоставяне на услугите”: ВИЖ ТУК.
 • Стандарта БДС EN 17169Татуировки. Добри хигиенни практики и изисквания за безопасност“ (все още не е публикуван като национален стандарт)

Това, което обединява всички тези стандарти, са водещите принципи при тяхното разработване, основаващи се на прозрачност, откритост и консенсус, както и единния подход по отношение на тяхната структура.

Стандартите правят и категорично разграничаване на естетичните медицински процедури, които трябва да се извършват единствено от лекари-специалисти, и козметичните разкрасителни процедури, извършвани от терапевти-козметици в зависимост от придобитото ниво на квалификация, признато от национален образователен орган.

Общото във всички тях може да се обобщи със следните характеристики:

 • Всички тези  стандарти са документи за доброволно прилагане.
 • Целите им са ясно дефинирани и при приложение – достижими, а именно:
 1. Подобряване на услугите в съответната област, което ще доведе до повишаване безопасността на клиентите и/или пациентите и избягване на риска от усложнения и недоволство във връзка с лошо обслужване.
 2. Поддържане на квалификацията на лицата, предоставящи съответната категория услуги.
 3. Повишаване на удовлетвореността на клиента и/или пациента и намаляване недоволството от предоставяне на лоши услуги.

На национално ниво е необходима  единна доктрина и аспекти на добра практика в съответната област, които изчерпателно са описани в стандартите. Посочени са изискванията за качество на услугите и така се осигурява безопасността на клиента. Детайлно са описани стадиите през които преминава една процедура – подготовка, консултация и оценка на клиента/пациента, информирано съгласие, документация, периода за размисъл, извършване на съответната процедура и последващи грижи, конфиденциалност и безопасност на процедурите. Засягат се въпросите за медицинската отговорност и застраховка.

Обръща се внимание на анализа на риска, обратната връзка с клиентите (оплаквания), консултациите, проучване сред клиентите/пациентите за качеството на услугата и вътрешния одит за качество, като се смята, че това ще подобри нивото на съответната категория услуги.

В страни, в които се прилагат конкретни национални разпоредби, тези европейски стандарти може да се разглеждат само като добра европейска практика.

У нас стандартите могат да се ползват като основа и референтен документ за разработване на нормативни документи.

В следващи публикации ще ви запознаем подробно с всеки един от тези стандарти.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]