Трябва ли да има изискване за стаж, когато искаме да отворим козметичен салон?

Дискусионен панел на АМК

Както всички до болка знаете, регулация в сферата на красотата почти липсва, нормативната уредба е доста оскъдна и изключително остаряла. Когато говорим за козметични салони, най-основна е НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ.

Пределно ясно е, че тази наредба отдавана не е актуална и нуждата и да бъде реновирана и модернизирана е крещяща. Една от целите на АМК е да подготвим предложение за актуализиране на тази наредба.

Точно затова и повдигаме тази така болна тема за много колеги – кой има право да отваря салон, трябва ли да има изисквания към собственика на бизнеса или всеки с пари може да прави както си иска?

Дали създаването на изискване за образование и стаж към собственика или служителите ще даде повод само да се сключат проформа договори и да се наемат фиктивно лица с нужното образование и опит, или реално ще се повиши нивото в бранша?

Ние от АМК заставаме зад позицията, че трябва да има по-стриктни изисквания към хората, които се захващат със създаването на салони за красота. По пример на различни европейски държава, човек трябва да натрупа няколко години опит в сферата, преди да стане собственик и да работи за себе си. Защо? Най-малкото, за да се сблъска с работата с клиенти, с организационните процеси в един салон, с управлението на колектив.

А какво ще кажете за изискване за собственика да е професионална квалификация 2 или 3-та степен?

А дали тясно специализираните знания и умения в козметиката са достатъчни, за да бъдем и добри бизнесмени? За съжаление икономиката, управлението и финансовата култура са много слабо застъпени в повечето курсове, дори и в медицинските университети. Това води до собственици, които не могат да управляват салоните си, не могат да прогнозират приходи и разходи и изобщо не могат да калкулират дали са реално на печалба или загуба. И за съжаление това е в основата на сивата и нелоялната конкуренция.

Ако има ограничение за наемането на кабинети под наем и откриването на салони, може би повече козметици ще са по-склонни да инвестират в служителите си и да споделят знанията и уменията си, защото няма да се повтори отново порочната практика да обучиш някого и той да стане и да си отвори салон на 50 метра от теб, и да се обади на всичките ти клиенти и да им предложи по-ниски цени?

Темата е много обширна и със сигурност има много ЗА и ПРОТИВ, но ние вярваме, че в спора се ражда истината.

Споделете Вашето мнение тук.